Sundelever har finansiert solcellepanel i Njawara, Gambia

Elevene ved Sund folkehøgskole har i tre år samla inn penger til solcellepanelanlegg i Njawara Cultural Camp, Gambia. For å lage strøm trenger de nå ikke lenger å kjøpe dyr diesel, slik at utgiftene nå reduseres betraktelig. Deler av overskuddet fra driften til Njawara Cultural Camp går til innbyggerne i landsbyen.

Solcelleannlegget er nå innstallert og i drift!


Mangeårig samarbeid mellom Sund fhs og Njawara, Gambia

Njawara 1
De siste sju årene har Sund folkehøgskole og landsbyen Njawara i Gambia hatt et omfattende samarbeid. Gjennom NGO-partner ECCO har jazzlinja på Sund fhs hvert år vært på en 10–12 dagers workshop i Njawara, der vi har lært sang, dans og musikk fra ulike gambiske stammekulturer. I tillegg har Sund fhs i perioden 2004-2007 hatt studentutveksling med Gambia gjennom Fredskorpset, og flere av disse studentene har kommet fra Njawara. De to siste årene har også fotball- og ballidrettlinja vært i Njawara.

Elevene ønsket å gi noe tilbake

Alle opplevelsene og lærdommen fra Njawara og Gambia ga elevene ved Sund fhs et ønske om å gi noe tilbake. Målet var å samle inn penger til solcelleanlegg til Njawaras kultur-camp, som gir arbeidsplasser og inntekter til landsbyen, men sliter med økonomien. Solcellepaneler vil redusere utgiftene til Njawaras kultur-camp betraktelig, og forhåpentlig være med på å hindre utvanning av wollof-kulturen. Det målet er nå nådd! I tillegg ble det nok til å kjøpe både ny fryser og kjøleskap, samt noen penger til oppussing for å heve bostandarden til de europeiske gjestene.Car

Njawara er en Wollof-landsby

Njawara er en wollof-landsby med et uvanlig høyt nivå på utøvelsen av den tradisjonelle danse- og trommekulturen. Her er det ingen klisjé å si at hele landsbyen består av dansere og trommeslagere. Samtidig er det en fattig landsby og flere og flere flytter til hovedstaden Banjul for å prøve lykken i turistnæringen eller liknende. Dette er igjen med på å tappe Njawara for viktige kulturelle kontinuitetsbærere, slik at det faktisk er fare for at wollof-kulturen vannes mer og mer ut, og i verste fall forsvinner helt.

Njawara Cultural Camp

Njawara eier sin egen kultur-camp som de leier ut nettopp til slike workshoper ECCO arrangerer for oss. Campen er bygget opp med hjelp fra ECCO og utenlandsk bistand (bla NORAD) og skal nå i prinsippet være selvdrevet. Campen gir i dag arbeid til ca 15 personer fra landsbyen og 50% av inntektene går til lønninger. 25% går til vedlikehold av campen og de siste 25% går til en landsby-utviklingskommité. De har blant annet sørget for vedlikehold av brønn og vei, støtte til kjøp av drikkevann, ombygging av skole osv. Kultur-campen er viktig for landsbyen både fordi den gir arbeidsplasser og midler til utvikling av landsbyen, men det er også et viktig poeng at det er sin egen kultur de tjener pengene på.Njawara_2

Det viser seg dessverre at færre grupper reiser til Njawara nå i forhold til tidligere. Dette har antakeligvis å gjøre med både beliggenhet og standard. Andre camper ligger nærmere hovedstaden og har bedre standard på sanitære forhold både på kjøkken, toalett og overnattingsrom. Dette er en ond sirkel – med færre besøkende, mindre inntekter og mindre midler til utbedringer – det er vanskelig å snu, fordi mye i dag går med til ren drift. Før var campen avhengig av et støyende dieselaggregat for å få lys om kvelden og å holde kjøleskap/fryser i gang. Diesel er svært dyrt, men strømmen er viktig for å oppbevare mat på en helsemessig forsvarlig måte. Med denne store utgiftsposten eliminert ligger det dermed nå et potensiale til å frigjøre mye penger til utbedringer som kan komme landsbyen til gode. I tillegg kommer de miljømessige fordeler ved kutt av utslipp og støy.

Nye innsamlingsaksjoner til Njawara?

Målet er nådd for vår første innsamlingsaksjon til Njawara, men landsbyen har fortsatt behov for den hjelpen de kan få. Høsten 2009 var det for eksempel så mye regn at mange avlinger ble ødelagt. I tillegg knyttes det stadig bånd mellom menneskene i Njawara og ny Sundelever. Bli derfor ikke overrasket om Sund fhs lanserer nye innsamlingsaksjoner!

Tekst: Christian Haug. Bilder: Kristoffer Berre Alberts. Begge er lærere på jazzlinja.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *