Traffic Safety Orientation

Hei,

Jeg er naa i Nepal for aa besoeke Roede Kors sine ungdomsdelegater, Natalia og Jonas. Vi har kjoert en del her, fordi vi har besoekt prosjekter i ulike deler av landet,  og bilturene er noe av seg selv. Vi har kjoert mye i fjellene, og veiene har en standard jeg ikke har sett foer. Grusveiene er veldig svingete, ligger helt ute paa fjellpynten,  og rett ved siden av gaar det stup flere hundre meter ned i dalen. Det skjer stadig ulykker paa disse veiene, og ca. fem ganger i aaret opplever Nepal store ulykker, der mange menneskeliv gaar tapt. Den siste store ulykken var oest i Nepal i oktober, da 65 mennesker mistet livet, i en enkelt bilulykke. Det er vanlig aa se en flokk av mennesker sittende paa taket av bussene, og bilbelter er det minoriteten som bruker. Det er ikke normalt aa foelge fartsgrensene, og de fleste kjoerer alt for fort paa smale svingete veier, selv i moete med andre biler. Det er normalt aa kjoere etter alkoholinntak, og det er ikke skjelden at man for eksempel opplever fulle drosjesjaafoerer. Det er ogsaa normalt aa loepe over veiene her, det er faa fotoverganger, og midt paa motorveien maa man ofte stoppe for vandrene fotgjengere. Flere ganger under bilturene har jeg vaert livredd, og tenkt at naa kraesjer vi, naa gaar det skikkelig galt. Veiene er fulle av nestenulykker, og mange ganger faar bilturen en drastisk vending. Doedsfall i forbindelse med trafikken ligger hoeyt oppe paa topp 10 listen over doedsaarsaker i Nepal, og det er forventet aa oeke til 3. plass i 2020. Under monsoonen i sommerhalvaaret, er det livsfarlig aa kjoere, det er stadige jordskred, og veiene blir fulle av vann.

Derfor blir det naa satt igang store tiltak av trafikkpolitiet for aa bedre kjoeringen, og i samarbeid med trafikkpolitiet, har Nepal Roede Kors startet ett opplegg som heter «Traffic Safety Orientation». Her blir det holdt kurs for skoleungdom, og lokalsamfunn om enkel trafikksikkerhet, bruk av bilbelte, og andre grunnleggende kunnskaper man burde ha i trafikken. Jeg var saa heldig aa faa bli med paa et slikt kurs, og det var veldig spennende. Kurset ble holdt i en sjarmerende og fargerik liten landsby soer-oest for Katmandu kalt Pharping. Her hadde en del ungdommer i lokalsamfunnet meldt seg paa, og kurset ble holdt i det lokale Roede Kors bygget. Orienteringen ble holdt av to nepalesiske Roede Kors frivillige, og hele kurset ble holdt paa nepalesisk. Likevel var det enkelt aa merke den gode stemningen, det var mye latter, og kurset ble holdt i en uformell atmosfaere. Dette er viktig, fordi det blir enklere for deltakerne og toerre aa stille spoersmaal, og debattere om trafikksikkerhet. Etter kurset maa alle underskrive paa at de skal bruke bilbelte, holde fartsgrensene, og ikke sitte paa taket paa bussene, men heller vente paa neste buss! De blir ogsaa oppfordret til aa fortelle venner og familie om det de har laert, slik at budskapet blir spredt.

Kurset bestod av mange leker, pluss teori, og en av lekene var at alle fikk en lapp der det sto ett utsagn, og de skulle plassere utsagnet under «true» eller «false». Her kom det mange morsomme svar, blant annet at det var helt ok aa snakke i telefonen mens man kjoerer, og at man burde kjoere veldig sakte hele tiden, uansett. Man merker lett at kunnskapen om hva som er greit mens man kjoerer, ikke er helt paa topp. Det er nemlig ikke vanskelig aa faa tak i ett foererkort her i landet, for de som i det hele tatt kjoerer med foererkort.  Foererkortet koster penger, men ellers trenger man ikke ha noen oppkjoering, eller kjoeretimer.

Som jeg skrev er fyllekjoering ett stort problem i Nepal, og naa har trafikkpolitiet begynt aa ta haand om situasjonen. Det er innfoert nye regler, og hvis man blir tatt for fyllekjoering maa man enten betale 2000 Nrs, eller sitte i fengsel en natt, og dagen etter betale 1100 Nrs. Det vurderes ogsaa om man skal innfoere en dags tvungen kjoereopplaering til alle de som blir tatt for fyllekjoering, etter fengselsoppholdet. Det er ogsaa innfoert strenge regler for de som krysser gaten der det ikke er fotgjengerfelt, eller bro. De blir tatt av politiet aa maa betale 200 Nrs, de som ikke kan betale dette beloepet blir satt i ett stort bur paa fortauet i to timer.

Det at baade trafikkpolitiet og Roede Kors samarbeider om trafikksikkerheten gjoer prosjektet enklere aa implementere i samfunnet. Paa den ene siden har man Roede Kors som laerer folk om grunnleggende trafikksikkerhet, og paa den andre siden har man trafikkpolitiet som boetelegger de som ikke foelger trafikkreglene. Pa denne maaten blir folk observange paa at trafikkreglene er noe de burde foelge, og kanskje om en stund ser trafikken helt annerledes ut i Nepal. Det haaper hvertfall jeg paa!

One comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *