Centre for Social Action

Centre for Social Action er et studentforetak og en underorganisasjon av Christ University. CSA består av over hundre frivillige studenter og en tverrfaglig fulltidsstab med relevant kompetanse.

Siden 1999 har CSA vært engasjert i mangfoldige samfunnsutviklingprosjekter i samarbeid med lokalsamfunn, familier, kvinner, barn, nettverk i fire slummer i Bangalore og i 75 små landsbyer, i tre provinser. Prosjektene handler mye om empowerment, deltagelse og muligheten til å få et mer verdig liv. Empowerment har mange definisjoner, og det finnes ikke et norsk ord som dekker begrepet. Empowerment som strategi betyr at folk utifra sin egen situasjon blir i stand til å definere egne utfordringer og finner sine egne løsninger i fellesskap med andre. En engelsk definisjon sier: “Empowerment refers to increasing the spiritual, political, social, educational, gender or economic strength of individual and communities.” Hvordan kan da personer som opplever seg marginaliserte og undertrykte i et mer og mer moderne samfunn, kunne høre høyt sin egen stemme, få medbestemmelse og delta aktivt i sitt eget miljø?

I et tidligere innlegg skrevet av Vera, handler det om selvhjelpsgrupper (spare – og lånegrupper), hvor kvinnene sier at de opplever store fordeler med å delta i gruppene. I en undersøkelse vi gjorde, var funn at kvinnene opplevde at de hadde en økt selvtillit, et økt kunnskapsnivå, at de nå deltok mer aktivt i lokal politikk og at det betydde mye å delta i familiens økonomiske situasjon. Det betydde også mye at de slapp å ta opp lån i bank, hvor det var høy rente. Barna deres deltar i et utdanningsprogram, hvor en jobber med reduksjon av barn som dropper ut av skolen. Det er et skolesponsorprogram, hvor barna blant annet får dekket medlemsskap i aktivitetssentre i lokalsamfunnet, idrettsdag på Christ University og nødvendig skolemateriell.

Prosjektene omfatter andre områder, fra bygge hus – prosjekt og helse – og ernæringsprosjekt til vannprosjekt og førskole. Det er et felles mål mellom CSA og lokalsamfunnene; e skal selv drive prosjektene videre, etter at CSA etter en bestemt langtidsperiode trekker seg ut. I Norge har en i mange år jobbet bredt med invidiuelt sosialt arbeid. De samfunnsbaserte programmene strekker seg ut til mange og vil bidra til positiv endring og utvikling.Tanken er at lokalsamfunnet sees på som et sentrum for å skape en god fremtid for familiene og samfunnet som helhet.

Tekst: Helene Skaatan
Foto: Vera Vik Bjarkø

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *