Klimaendringer og folk på flukt

I følge Flyktninghjelpen er det flere mennesker som flykter på grunn av naturkatastrofer enn krig og konflikter. I 2010 gjaldt dette over 42 millioner mennesker.

De fleste som blir fordrevet på grunn av naturkatastrofer flykter på grunn av klimarelaterte katastrofer som flom og storm. I framtiden kommer denne typen katastrofer til å føre til nye, store flyktningstrømmer.

Hvordan skal vi forholde oss til klimaflyktningene? Hva slags konsekvenser har det for det internasjonale samfunnet at så mange flykter på grunn av klima- og miljørelaterte katastrofer? Hva betyr det for oss i Norge?

Dette er en ganske ny debatt i Norge. Den har tidligere blitt debattert på Nansenkonferansen, men i den norske offentligheten er klimaflyktninger et tema som de færreste engasjerer seg i.

Vi på Sund folkehøgskole mener at dette er et tema som er for viktig til at vi kan la det ligge. Dette berører allerede svært mange mennesker og det kommer til å berøre oss i større og større grad i årene som kommer.

De siste tiårene har antallet naturkatastrofer økt fra rundt 200 i året til over 400 i året. Klimaendringene påvirker både hyppigheten og intensiteten i på naturkatastrofer som flom og tørke. Mange må flykte fra hjemmene sine og det vil på sikt bli vanskeligere å vende tilbake. I tillegg har vi økt havnivåer som også fører til at mennesker må flytte på seg.

Folkemøte på Sund folkehøgskole

Norges etiske valg
Norges etiske valg er en møterekke som Sund folkehøgskole arrangerer for å ta opp viktige utfordringer som det norske samfunnet står overfor

Denne problemstillingen vil vi være med å sette fokus på. Derfor  arrangerer vi 9. mars 2013 et folkemøte om temaet klimaendringer og folk på flukt.

På dette møtet vil forskeren Vikram Kolmannskog, Lan Marie Nguyen Berg fra Cicero senter for klimaforskning og fagdirektør for flyktningesaker i Utenriksdepartementet Johan Meyer møtes for å diskutere både hva dette fører til for de som er direkte berørt av klimaendringene og hva det betyr for oss i Norge.

Møtet er en del av møteserien Norges etiske valg som arrangeres av Sund folkehøgskole. Serien Norges etiske valg diskuterer temaer hvor Norge må ta noen grunnleggende valg for framtiden. Møteserien er støttet av stiftelsen Fritt Ord.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *