Mangfold og læring – elever og frihet

Får du brukt potensialet ditt? Er skolen du går på laget for deg, eller er det du som må tilpasse deg skolen? Svaret på disse spørsmålene avgjør hvor mye du lærer i løpet av et år.

Læring på Sund folkehøgskolePå folkehøgskole legger vi opp undervisningen på elevenes premisser. Elevene er med på å bestemme både form og innhold på undervisningen. Dette er ikke fordi vi føyer elevene våre og gjør alt de vil, men fordi det ligger en pedagogisk tanke bak denne måten å jobbe på.

Tanken er at du lærer best når du er motivert for å lære. Den beste motivasjonen er den indre motivasjonen som kommer fra et genuint ønske om å lære noe.

Folk er forskjellige og det kan være mange grunner til at du vil lære deg noe. Dette må skolen ta høyde for. I folkehøgskolen ser vi på hva den enkelte vil og trenger, og da blir både veien og målet forskjellig fra elev til elev.

Mangfold støtter opp under læring

Ken Robinson er en engelsk professor som har fått stor oppmerksomhet for sine radikale meninger om hva som er god skole. Han er kritisk til det mekanistiske synet på utdanning som han mener dominerer dagens utdanningsinstitusjoner. I stedet må vi se på utdanning som noe organisk, hvor måten man gjør noe på kan være like viktig som målet.

Mange av hans tanker sammenfaller med det vi i norsk folkehøgskole har som pedagogiske idealer. I videoen under snakker han om hvor viktig det er at skolen lar elevene finne ut hva de brenner for, hva som utfordrer dem og hva de har lyst til å finne ut mer om.

Alle mennesker er forskjellige. Derfor vil et skoleslag som fremmer mangfold og tror at det mange veier til målet gi bedre grobunn for læring enn et utdanningssystem som vil sende alle elevene gjennom det samme opplegget. Mangfold og frihet gir oss mulighet til å oppdage og utvikle våre talenter.

Likte du utdraget fra foredraget hans? Her kan du se og høre hele foredraget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *