OLJEFONDET UT AV REGNSKOGEN!

https://www.facebook.com/events/1449477731949366/

Regnskoglinja ved Sund Folkehøgskole inviterer til demonstrasjon onsdag 2. april 2014 foran Stortinget for å få oppmerksomhet rundt de uetiske investeringene til Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet).

PROGRAM (oppdateres):

12.00 – Første oppmøte: appeller m.m.
15.00 – Andre oppmøte: appeller, utdeling av flyers m.m.

Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond og har per dags dato en verdi på over 5000 milliarder NOK.

Regnskoglinja har vært i peruansk Amazonas og har med egne øyne sett, og dokumentert hvilke ødeleggelser oljeutvinning i disse ekstremt sårbare områdene fører til. Norge er involvert i denne aktiviteten gjennom oljefondets investeringer. Vi har investeringer til en verdi av 2,47 milliarder NOK i det spanske oljeselskapet Repsol, som driver med oljeutvinning i Amazonas-regnskogen. Repsol møter massiv kritikk for sine overgrep mot urfolks rettigheter. Flere av Repsols prosjekter har forårsaket forurensning av drikkevannet til urbefolkningen, ødeleggelse av fisket, rasering av regnskog, samt drevet urbefolkning på flukt.

Dette er bare ett av mange eksempler på at oljefondet har store summer investert i selskaper som driver med aktivitet som bryter med alle etiske retningslinjer.

På regjeringens nettsider står det:

(3) Finansdepartementet kan etter råd fra Etikkrådet utelukke selskaper fra fondets
investeringsunivers der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:
a) grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for
eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for
barnearbeid
b) alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
c) alvorlig miljøskade
d) grov korrupsjon
e) andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

På tross av dette investerer vi per dags dato i selskaper som Repsol, Apple, Nestle og Shell.
Vi har også over 8 milliarder NOK – investert direkte eller indirekte i selskaper som er involvert i produksjon, vedlikehold og modernisering av atomvåpen. 11 prosent av Oljefondets investeringer ligger i selskaper som utvinner olje og gass, til sammen over 400 selskaper. Vi er dessuten inne i palmeoljeindustrien og kullsektoren. Lista er lang!

Etikkrådet er et uavhengig organ som vurderer om investeringer er i strid med de etiske retningslinjene for forvaltning av oljefondet. Slik situasjonen er i dag har etikkrådet kun rådgivende funksjon. I 2012 rådet Etikkrådet Finansdepartementet til å trekke seg ut av 11 selskaper, kun én av anbefalingene ble fulgt. Med andre ord profitt over etikk.

Vi krever at oljefondets investeringer må følge sine egne retningslinjer som nevnt ovenfor, og trekke seg ut av selskaper som bryter med disse.

Vi kan ikke akseptere at Norge finansierer utslettelse av uerstattelig regnskog og dens urbefolkning.
OLJEFONDET MÅ UT AV REPSOL!

Møt opp og støtt kravet!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *