De lærer å bevare et åpent sinn!

Viel Bjerkeset Andersen er mor til Taran og Selma, to søstre som begge har gått på Sund folkehøgskole.

Viel Bjerkeset Andersen er mor til Selma og Taran som har gått på Sund.

Mor Viel sier hun kan anbefale alle å velge Sund folkehøgskole, ikke minst dersom man ønsker å bli kjent med ulike mennesker.  – Både Taran og Selma ønsket et år på folkehøyskole etter videregående, for å få en annen opplevelse og erfaring etter 6 år på Kristelig Gymnasium i Oslo, sier Viel Bjerkeset Andersen.

– Den videregående skolen de gikk på i Oslo er veldig bra, men kan også oppleves ganske homogen. Møtet med mennesker fra ulike steder med ulikt ståsted og erfaringer, så de på som veldig rikt og nyttig.

FN og Regnskog

Taran gikk på FN-linja i 2011-2012, og Selma gikk på Regnskog Amazonas skoleåret 2014-2015.

– Da de valgte folkehøgskole var et poeng at skolen ikke var kristent drevet, og de hadde begge selv erfaring fra kor på KG, så en god musikklinje på Sund var viktig for dem, selv om de selv ikke valgte den retningen, sier mor Viel. – Spesielt for Selma har det gitt mange gode venner og konsertopplevelser.

Taran Gulden gikk på Sund folkehøgskole skoleåret 2011-2012.

– Tillit på egne premisser

Har året på Sund ført til endringer hos dine barn?
– Ja, jeg opplever at de begge er blitt vist tillit på deres premisser, de har blitt utfordret og tatt utfordringer, og blitt formet som selvstendige mennesker.

Det begynner å bli noen år siden Taran og Selma var ferdige på Sund folkehøgskole. Har året på Sund folkehøgskole hatt innflytelse på hva de har gjort etterpå?
– Ja, det har det, sier Viel Bjerkeset Andersen. – For Taran var FN-linja og oppholdene i India og Nepal avgjørende for hennes videre organisasjonstilknytning og -arbeid i bl.a. Røde Kors, som videre grunnlag for hennes legestudier først i Polen og nå videre i Danmark. Og Regnskoglinja har forsterket Selmas politiske- og miljøengasjement, hun tar lederroller og har utviklet en letthet å kunne snakke med mennesker fra nær sagt hvor som helst. Etter erfaringene fra Peru bestemte hun seg for å lære seg ordentlig spansk med kulturstudier i Madrid, før hun nå studerer kunstfag.

Selma Gulden var elev på Regnskoglinja ved Sund folkehøgskole skolåret 2014-2015.

Tror du at folkehøgskoleåret på Sund har vært nyttig?
– Ja, det har forsterket viktigheten av å bevare et åpent sinn.

Kan du anbefale andre foreldre å sende sine barn til Sund folkehøgskole?
– Absolutt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *