Spennende debatter i vente på Sund

Sund folkehøgskole har vært et sted for levende debatt og fri meningsbryting i snart 150 år. I skoleåret som kommer skal vi bidra til å revitalisere den politiske debatten gjennom å gjeninnføre tvilen i den politiske samtalen.

Tvilen og usikkerheten blir noen ganger sett som et svakhetstegn i den offentlige debatten, men vi mener at tvert i mot at tvilen er en styrke og et godt utgangspunkt for samtale. Når debattantene tillater seg selv å tvile og undres, så stiller de seg samtidig åpen for motdebattantens ståsted. Da kan de møtes til felles samtale og utforskning av temaet for debatten.

Frirommet – en ny form for debatt

Frirommet er en ny debattform som er utviklet i Danmark. I en friromsdebatt setter vi opp klare fronter. Deretter forsøker vi å se hvor debattantenes ståsted stammer fra. Når vi ser både mennesket og argumentet i sammenheng med hverandre, så åpner vi også opp for retten til å være i tvil. At man er i tvil betyr ikke nødvendigvis at man skifter standpunkt, men det betyr at man åpner opp for at meningsmotstandere kan ha andre erfaringer, og derfor kommer til andre konklusjoner.

Friromsdebattens tre faser

I en friromsdebatt vil debattpiloten lede debattantene og deltagerne i salen gjennom tre faser.

  1. Fronter
    Her klargjør vi problemstillingen og setter opp frontene i debatten. Hva er det egentlig debattantene er uenige om?
  2. Refleksjoner
    I denne runden finner vi ut mer om bakgrunnen for debattantenes ståsted. Debattantene reflekterer rundt eget ståsted, dilemmaer og eventuelt egen tvil.
  3. Initiativer
    Hva gjør vi nå? Både debattanter og deltagerne i salen har nå blitt en smule klokere og skal sammen se på hvilke initiativer vi kan ta. Selv små skritt i riktig retning kan utgjøre en forskjell for å få oss videre.

Målet med debatten er ikke å kåre vinnere og tapere, men å gjøre oss alle litt klokere.

Friromsdebatter på Sund folkehøgskole

Rektor på Sund er Norges første og foreløpig eneste friromsdebattpilot. Dermed ligger det an til at de første friromsdebattene her til lands blir holdt hos oss. Det blir en spennende debatthøst på Sund folkehøgskole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *