Idrettens fredskorps på Sund folkehøgskole

Sund folkehøgskole samarbeider med Norges Idrettsforbund (NIF) og Fredskorpset om utvekslingsprogrammet Idrettens Fredskorps.

Til høsten kommer det 7 ungdommer fra det sørlige Afrika på utveksling til Sund folkehøgskole gjennom dette programmet.

Idrettens fredskorps på linjetur

Dette gjør fredskorpsdeltagerne

  1. Kulturutveksling, forståelse av norsk kultur og samfunn, samt fremme forståelse i Norge for deres kultur og samfunn
  2. Internasjonale spørsmål, se på hvordan man kan bruke idrett som et redskap til utvikling av sterke og bærekraftige samfunn
  3. Idrett; Alle deltagerne er aktive utøver og bruker utvekslingen til både å skaffe seg erfaring og kompetanse som trenere og videreutvikle seg selv som utøver

Deltagerne besøker skoler og andre institusjoner, både i lokalmiljøet og andre steder i Norge for å lære om hvordan det norske samfunnet fungerer sammenlignet med deltagernes hjemland. De har praksisperioder på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole i tillegg til at de er engasjert i idrettslag. Derfor har disse elevene langt mer aktivitet utenfor skolen enn de andre elevene på folkehøgskolen.

Fredskorpsdeltagerne på Sund

Når deltagerne ikke er ute på forskjellige oppdrag, så tar de del i undervisningen på Sund folkehøgskole. De følger undervisningen på Aktiv Afrika to dager i uka og deltar på fellesfag. I skoleferiene bor deltagerne hjemme hos norske medelever for å få en smak på norsk hverdagsliv.

Fredskorpsdeltagerne er viktige for Sund folkehøgskole. De bidrar til å vi får et mangfoldig og internasjonalt skolemiljø, hvor mennesker med ulik bakgrunn, erfaringer og kunnskap møtes.

Om idrettens fredskorps

Utvekslingsprogrammet Idrettens fredskorps har eksistert siden 1998. Gjennom programmet for idrettsfrivillige fra Norge reise til det sørlige Afrika og bidra med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn. HNorges idretssforbund har som mål å rekruttere 8-10 norske deltagere hvert år. Partnerne til Norges idrettsforbund sender på sin side 7-8 afrikanske idrettsfrivillige til Norge, og noen av disse kommer hvert år til Sund folkehøgskole.

Klikk her for å lese mer om programmet på nettsidene til Norges idrettsforbund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *