Klimaklok folkehøgskole

Klimaklok folkehøgskole er en ny klimasatsing som Sund blir med på fra høsten 2017. Miljøproblemene vi står overfor er en av vår tids største globale utfordringer. Derfor deltar vi aktivt i miljøprosjekter i folkehøgskolen og støtter opp under arbeidet til miljøorganisasjoner.

Nå setter vi miljøet på dagsorden gjennom prosjektet Klimaklok folkehøgskole. Sammen med 17 andre folkehøgskoler og Framtiden i våre hender skal vi jobbe for å bli bedre på klimakloke valg, bærekraftig forbruk og etikk. Prosjektet retter seg inn mot alle sider ved skolens virksomhet: undervisning, drift og organisasjon.

Målet for prosjektet Klimaklok folkehøgskole

Prosjektet Klimaklok folkehøgskole skal styrke elevenes læring, engasjement og mestringsfølelse i spørsmål som angår klima og grønn omstilling, bærekraftig forbruk og etikk.

I løpet av skoleåret skal vi gjennomføre tiltak og aksjoner i samarbeid med elevene. Disse prosjektene skal vi planlegge og sette ut i livet sammen med elevene som kommer i høst, så vi er veldig spente på hva resultatet blir.

Dette gjør vi på Sund

Prosjektene vi skal gjennomføre skal vi finne ut av sammen med elevene, men vi har allerede et par ting vi har veldig lyst til å gjøre.

  • Vi vil redusere antall flyreiser knyttet til skolen. Dette gjelder både antall flyreiser til og fra skolen i forbindelse med ferier og flyreisene som vi har på skolens studieturer. Våren 2017 gjorde vi en undersøkelse blant fjorårets elever for å finne ut hvordan de reiste til og fra skolen. Med utgangspunkt i disse tallene, skal vi se om vi klarer å få til en reduksjon i skoleåret 2017-2018. Det førte konkrete tiltaket vi gjør for å få til dette, er å tilby elevene som skal mot Oslo felles busstransport til høstferien og juleferien.
  • Vi vil lage en forpliktende klimaplan for skolen. Sund folkehøgskole skal kunne legge fram en oversikt over hvilke klimatiltak vi gjennomfører og hva vi tenkt å gjøre. Dette skal være en avtale som er jobbet fram i et samarbeid mellom elever og ansatte ved skolen.
  • Vi vi samarbeide med spennende prosjekter utenfor skolen. Et slikt prosjekt som vi har i kikkerten er eChallenge. Dette er et program som ledes av klimaforskeren Karen O’Brien. I løpet av skoleåret håper vi å få til et opplegg sammen med henne og resten av teamet på eChallenge.

Klimaklok folkehøgskole logo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *