Dette lærer du på folkehøgskole

Undervisningen på Sund folkehøgskole preges av et mangfold av aktiviteter, erfaringsbasert læring og elevmedvirkning. Dette settes sammen med et yrende internatliv og mange nye opplevelser. Resultatet blir et skoleår som mange elever opplever som både lærerikt og meningsfylt.

Faglig utvikling i folkehøgskolen

foto i Berlin
På folkehøgskolen er det stort rom for fordypning gjennom spennende faglige opplegg. Her jobber en elev fra fotolinja med gatefoto på en studiereise til Berlin

Elevene på folkehøgskolen har valgt både skoleslaget, skolen og linjefaget. Denne friheten gir et godt utgangspunkt for læring. Motivasjonen som den enkelte bringer inn i undervisningen forsterkes gjennom strukturert arbeid med klassemiljø og trivsel.

Undervisningen er legges opp rundt elevenes faglige interesser. Lærerne har full frihet til å legge opp undervisningen slik at den passer til den enkelte elev og klasse. I folkehøgskolen er det ingen eksterne krav, som pensum eller eksamen som styrer innholdet i undervisningen. Elevene får fordype seg når de trenger det, og gå raskt fram når det er det riktige.

Analysebyrået EPSI har gjennom flere år kartlagt tilfredsheten blant elever i ulike skoleslag, Folkehøgskolen scorer svært høyt på alle parametrene, også de faglige.

Gjenoppdag gleden ved å lære

arbeidsglede
Elevene velger ofte arbeidsoppgavene selv på folkehøgskolen. Her jobber to elever med å forberede en musikkfestival som skal arrangeres til sommeren.

Mye av det du lærer på folkehøgskole, lærer du uavhengig av hvilken linje du velger. Læringstrykket og prestasjonsjaget er lavere i folkehøgskolen enn i videregående skole. Når dette kombineres med friheten til å velge fag og fordypning, så opplever mange elever at de gjenoppdager læringsgleden. Dette ble dokumentert da folkehøgskolene for noen år siden gjorde en undersøkelse som viste at året på folkehøgskole ga både økt læringsglede og faglig utbytte.

Når ønsket om å lære kommer innenfra, så begynner du å lære om ting for din egen del. Dette handler om å gjøre ting fordi det er riktig for deg, og ikke for å tilfredsstille andre. For mange er dette en muskel som trenger å trenes opp. Sundeleven Jan Olav Danielsen skriver godt om dette i Haugesunds Avis. Med hans ord, så handler folkehøgskole om å bli noen mer enn å bli noe. Det faglige påfyllet og den personlige utviklingen som elevene får i løpet av et folkehøgskoleår, gir fornyet motivasjon til å ta fatt på neste etappe i utdanning eller arbeidsliv.

Samarbeidsevner og sosiale ferdigheter

Alle folkehøgskoler har internat. På Sund folkehøgskole bor 110 elever seg sammen. Det sier seg nesten selv at her er det mange som lærer mye om seg selv, om fellesskap og om seg selv i forhold til fellesskapet. Vennskap oppstår, og elevene lærer masse om hvordan de kan samarbeide med alle typer mennesker og hva som trengs for å klare seg sosialt.

mat og venner
Måltidene er viktige for trivselen på folkehøgskole. Det er viktig med både god mat og trivelig stemning rundt bordet. På bildet ser vi fire jenter som deler et måltid på en studiereise til Palestina.

 

Internatlivet er ikke bare en praktisk løsning for overnatting og bespisning, det er en helt vesentlig del av folkehøgskolen og et sted hvor det skjer mye læring. Gjennom å ta felles ansvar for trivsel og felles arbeidsoppgaver lærer elevene hvordan de skal navigere i et sosialt fellesskap som preges av både ansvar og frihet.

Mye kan læres på klasserommet, men det også mangt som læres bedre andre steder. Internatet, måltidene og det sosiale samværet på ettermiddag og kveld er ofte like viktige arenaer for læring som den mer formaliserte undervisningen. Elevene lærer av hverandre og om hverandre på samme tid.

Det viktigste du lærer

Men det aller viktigste du lærer på folkehøgskolen klarer vi aldri å fortelle deg om. Det er underlig, men alle som har gått på folkehøgskole vil gjerne fortelle deg om det som gjør året på folkehøgskole til noe helt spesielt, men det er ingen som helt får det til. Sundeleven Benedicte Steinbakk gjør et ærlig forsøk på å forklare hva som er unikt med folkehøgskole i blogginnlegget «Den viktigste utdannelsen», men for å forstå det må du oppleve det.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *