Anders Hals blander roller

Er det riktig av folkehøgskolelærer Anders Hals å signere en artikkel som forfekter et politisk standpunkt med «Anders Hals, lærer på Sund folkehøgskole»? Er dette rolleblanding eller faglighet i folkehøgskolen?

Saken som startet det hele

Anders Hals er lærer på Regnskog Amazonas ved Sund folkehøgskole. I tillegg er han kommunepolitiker i Inderøy. Før påske meldte han seg ut av Miljøpartiet de grønne (MDG) i protest mot partiets standpunkt i ACER-saken. 3. april publiserte bloggen frilyntfolkehogskole.no artikkelen «Miljøpartiet de grønne bedriver selvskading i ACER-saken», signert Anders Hals, lærer Sund folkehøgskole. 9. april legger Sund folkehøgskole en lenke til denne artikkelen på skolens Facebook-side. Dermed får Tommy Reinås, som sitter på Fylkestinget i Trøndelag for MDG, artikkelen opp i sin feed på Facebook. Han kommenterer på innholdet i artikkelen Anders Hals har skrevet, men også på at han har signert artikkelen som lærer på Sund folkehøgskole.

«Anders Hals blandet sammen rollen sin som lærer ved Sund folkehøyskole og rollen som folkevalgt politiker for MDG», skriver han, det er «merkelig at dere lar en lærer drive med slik manglende rolleforståelse».

Rolleblanding som faglighet

Ja, Anders Hals blander roller, og det synes jeg er helt i orden. Faktisk, synes jeg det er bra. Jeg ser på det å blande roller som en viktig del av folkehøgskolelærerens faglighet. Vi kaller det riktig nok ikke rolleblanding, vi kaller det heller å sette lærerrollen i spill.

Elevene i folkehøgskolen møter lærerne sine i mange ulike sammenhenger. De har undervisning sammen, de spiser måltider sammen, de reiser sammen og de diskuterer politiske saker med hverandre. I mange situasjoner forventer elevene at lærerne setter den tradisjonelle lærerrollen i spill, og møter dem på et mer personlig plan. Det er en forventning om at lærerne møter sine elever som et helt menneske, et menneske med følelser, erfaringer og meninger.

Anders Hals
Folkehøgskolelærerens faglighet består i en evne til å sette lærerrollen i spill og møte elevene på mange ulike arenaer.

Som rektor har jeg en forventning om at mine lærere har en klar identitet som folkehøgskolelærere, og at de alltid er seg bevisst når de setter lærerrollen i spill. Mange velger å gjøre det innenfor rammen av skolesamfunnet. Anders Hals valgte å gjøre det med en politisk ytring, og det har han min fulle støtte på. En god folkehøgskolelærer tør å ha meninger, og elevene lærer mye av å møte slike engasjerte mennesker på folkehøgskolen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *