På barrikadane for regnskogen i Peru

Hei alle saman. For ei tid attende skreiv eg eit innlegg for mi særs lokale lokalavis (difor personfokus på Sundårets kulaste Tysnesingar), og eg tenkte at eg liksågodt kunne publisera same teksten her, av di eg vonar det kan vera av interesse. Den handlar om turen vår til Peru i 2011, og om den påfølgjande… Fortsett å lese På barrikadane for regnskogen i Peru