Byen Bangalore: Fra grønne lunger til IT – business

India går i dag gjennom store endringer. Det gjenspeiles i alt fra populærkultur, næringsliv, måten politikk drives på og sammenheng mellom tradisjoner, kultur, religion og ritualer. I en økende økomoni, stiger også forskjellene. Gjennom fordelingspolitikk, forringelse av naturressurser og med truende vannmangel og politiske konflikter, ligger det noen utfordringer. Hvordan …

India – an old history, a young nation

Hvert sjette menneske bor i India. India sees av mange på som ikke bare et land, men en hel verdensdel. Dette er blant annet fordi de politiske, religiøse og kulturelle variasjonene er så store. De kulturelle røttene går tilbake til noen tusen år før vår tidsregning, og er kanskje mer …

Selvhjelpsgrupper for kvinner

Selvhjelpsgrupper for kvinner er et konsept som er svært utbredt i Sør-India, og som praktiseres i mange utviklingsland. Konseptet har ikke bare til hensikt å styrke kvinner og deres stilling i familien og samfunnet, men også å gjennom kvinnene styrke lokalsamfunn og familiers økonomiske situasjon.