Visekurs på Sund

På nyåret arrangerer vi visekurs på Sund folkehøgskole. Kurset går over to lørdager og avsluttes med konserttur til Trondheim. Lise Brissach er hovedlærer på kurset. Sammen med Arild Gaasvik vil hun guide deltagerne gjennom et utvalg av den norske og svenske visetradisjonen. Det blir blant annet møter med Cornelius Vreeswijk, …

Fotografiets fødselsdag

19. august 1839: Denne dagen regnes som fotografiets offisielle fødselsdag. Menneskemassen beskrives slik; ”det var like stor opphisselse som etter et seierrikt slag!!”. Folk fant det mystisk at naturen selv kunne frembringe et bilde. Kunstneren Paul Delaroche erklærte malerkunsten for død og reaksjonære kretser fant det hele blasfemisk og en …