Tilhørighet og ensomhet

Jeg er ikke blant de som stadig hevder at alt var bedre før. Det var mye som ikke var bedre før. Det er mange som sier at det var mer fellesskap og mindre ensomhet før. Dette er ikke sikkert.

Anders Hals blander roller

Folkehøgskolelærerens faglighet består i en evne til å sette lærerrollen i spill og møte elevene på mange arenaer.

Er det riktig av folkehøgskolelærer Anders Hals å signere en artikkel som forfekter et politisk standpunkt med «Anders Hals, lærer på Sund folkehøgskole»? Er dette rolleblanding eller faglighet i folkehøgskolen?

Publisert
Kategorisert som Pedagogikk

Den viktigste utdannelsen

Sundelev Benedicte Steinbakk skriver om hva det er som gjør året på folkehøgskole til noe helt spesielt.

Å lære er oppdagelse. Å lære er å være modig. Kanskje kaste seg med på iskald søndagsbading eller si noe omstridt i en diskusjon?

Det glansede magasin

Noen ganger tikker det inn såpass spennende oppdrag inn at lærer Janne legger fra seg krittet og tar med seg elever ut på fotooppdrag.

Studiereise på FN og internasjonal politikk

Studiereisen setter agendaen og utgjør et viktig grunnlag for resten av året på linja. Etter reisen har alle i klassen et godt faglig utgangspunkt for videre arbeid og diskusjon rundt sentrale tema som menneskerettigheter og utvikling. I tillegg kommer vi raskt i gang som gruppe med en slik reise i ryggen, og den utfordrer elevenes refleksjon.