Kjøtt og kjøtt, fru blom

Det blir stadig oftere framholdt at løsningen på både mattilgangen, helsa og rettferdigheten i verden ligger ett eneste sted: A spise mindre eller ikke noe kjøtt; spesielt må man ikke spise “rødt” kjøtt (storfe/sau). Jeg tror vi i folkehøgskolen bør være like kritiske til dette som vi er til andre ting.