Rama Cay – We born here, we grow here, we die here

Endelig er det vár tur til á fortelle om hva vi gjór i feltarbeidet várt. Vi er den sákalte «dansegruppa», men har valgt á legge fokus pá Nicaraguas kulturelle mangfold og dens verdi i samfunnet. Vi har tilbrakt den fórste uka pá óstkysten hvor vi har besókt to urbefolkningsstammer for …