Byen Bangalore: Fra grønne lunger til IT – business

India går i dag gjennom store endringer. Det gjenspeiles i alt fra populærkultur, næringsliv, måten politikk drives på og sammenheng mellom tradisjoner, kultur, religion og ritualer. I en økende økomoni, stiger også forskjellene. Gjennom fordelingspolitikk, forringelse av naturressurser og med truende vannmangel og politiske konflikter, ligger det noen utfordringer. Hvordan …

India – an old history, a young nation

Hvert sjette menneske bor i India. India sees av mange på som ikke bare et land, men en hel verdensdel. Dette er blant annet fordi de politiske, religiøse og kulturelle variasjonene er så store. De kulturelle røttene går tilbake til noen tusen år før vår tidsregning, og er kanskje mer …