Fellesskap, dannelse og personlig utvikling

Fellesskapet har en nesten altoverskyggende betydning i folkehøgskolen. Både læring og dannelse skjer i og gjennom fellesskapet på skolen. Slik skiller folkehøgskolen seg fra andre skoleslag som har en mer individualistisk tilgang til både læring og dannelse.