Selvhjelpsgrupper for kvinner

Selvhjelpsgrupper for kvinner er et konsept som er svært utbredt i Sør-India, og som praktiseres i mange utviklingsland. Konseptet har ikke bare til hensikt å styrke kvinner og deres stilling i familien og samfunnet, men også å gjennom kvinnene styrke lokalsamfunn og familiers økonomiske situasjon.