På eventyr i Nicaragua

Å ta buss i Nicaragua er et eventyr. Hjemme i Norge klager vi ofte på dårlige busser. De kommer for sent, har ikke plass, svaert dårlig luft og er gjerne alt for dyre. Det siste er det minste prblemet her i Nicaragua. En bussreise på ca 20-30 minutter koster gjerne 2,50 norske kroner. Dårlig luft… Fortsett å lese På eventyr i Nicaragua

Rama Cay – We born here, we grow here, we die here

Endelig er det vár tur til á fortelle om hva vi gjór i feltarbeidet várt. Vi er den sákalte «dansegruppa», men har valgt á legge fokus pá Nicaraguas kulturelle mangfold og dens verdi i samfunnet. Vi har tilbrakt den fórste uka pá óstkysten hvor vi har besókt to urbefolkningsstammer for á finne ut mer om… Fortsett å lese Rama Cay – We born here, we grow here, we die here