Snart er alle på studietur

Alle linjene på Sund reiser på studietur, av lengre eller kortere varighet. Fra 1. november reiser fotball-linja til Kenya, jazzlinja reiser til Gambia og fotolinja reiser til India. U-landslinja er i Guatemala, og vi har fått tilbakemeldinger om at de har det aldeles strålende. Det samme gjelder FN-linja som er …

Bistands- og landbruksdebattene er historieløse

Av Anders Hals Bistandsdebatten og landbruksdebatten er i likhet med den generelle politiske debatten håpløst preget av overforenkling, der visjonene er borte og forslagene til virkemidler vitner om manglende oversikt. Alle reelle og tilsynelatende problemer skal løses med offentlig forbruk, som igjen skal finansieres ved Den Hellige Handel.

Fotografiets fødselsdag

19. august 1839: Denne dagen regnes som fotografiets offisielle fødselsdag. Menneskemassen beskrives slik; ”det var like stor opphisselse som etter et seierrikt slag!!”. Folk fant det mystisk at naturen selv kunne frembringe et bilde. Kunstneren Paul Delaroche erklærte malerkunsten for død og reaksjonære kretser fant det hele blasfemisk og en …