Noen ledige plasser

Det er fortsatt noen ledige plasser på Sund til høsten, men det begynner å haste! Du kan søke på Sport og friluft, Regnskoglinja og U-landslinja – der har vi fortsatt plass. De andre linjene er fulle eller har venteliste. Du kan klikke på det grønne banneret til høyre på hovedsiden …

Søk på Ballidrettslinja!

Vi planlegger skoleåret 2012/13 og vi har fortsatt plass på noen linjer. I tillegg til Ballidrett er det ledig plass på Sport og friluft, U-landslinja og på Regnskoglinja. Det begynner å fylles godt opp på FN-linja og på Foto, så der må du virkelig være kjapp nå dersom du ønsker …