Småbøndenes folkehøgskole Kab’awil i Guatemala

I 2001 kom vi på U-landslinja i kontakt med bondeorganisasjonen Kab’awil (som betyr ”dobbelt syn” på mayaspråket quiché). Organisasjonen hadde sprunget ut fra frigjøringsbevegelsen URNG som på begynnelsen av 1990-tallet hadde begynt å planlegge for fred i det krigsherjede landet Guatemala.

Byen Bangalore: Fra grønne lunger til IT – business

India går i dag gjennom store endringer. Det gjenspeiles i alt fra populærkultur, næringsliv, måten politikk drives på og sammenheng mellom tradisjoner, kultur, religion og ritualer. I en økende økomoni, stiger også forskjellene. Gjennom fordelingspolitikk, forringelse av naturressurser og med truende vannmangel og politiske konflikter, ligger det noen utfordringer. Hvordan …